Skip to main content

Sustav prikupljanja otpada OD vrata DO vrata

Uvođenje novog sustava prikupljanja otpada OD vrata DO vrataU tijeku je deseta godina odvojenoga prikupljanja komunalnoga otpada na otoku Krku. Na reciklažnom dvorištu Treskavac korisni otpad sortiramo, a od biootpada proizvodimo kvalitetan kompost. Nerazvrstani (miješani) komunalni otpad odlažemo na novu, nepropusnu plohu, a staro smo odlagalište sanirali. Postojeći sustav odvojenoga prikupljanja otpada u našim naseljima temelji se na zajedničkim kontejnerima na javnoj površini. Kontinuirano radimo na edukaciji – od nagradnih natječaja za djecu do edukativnih materijala i sadržaja na društvenim mrežama. 

Udio odvojeno prikupljenog otpada kroz godine

Udio otpada kroz godine - graf

Novi sustav prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ zahtijeva od svakog korisnika odgovornije ponašanje jer će se odvoz otpada obavljati po točnom rasporedu i svaki će korisnik biti odgovoran za sadržaj otpada u kanti i njezinu urednost. Dodatni trud će vrlo brzo biti nagrađen velikim povećanjem komunalnoga standarda, prije svega u ulici, a nakon toga i u cijelom naselju.  

Sustav prikupljanja otpada OD vrata DO vrata

Uspješno uvođenje sustava i ostvarenje očekivanih rezultata traži suradnju svih naših korisnika.

Ako se svi budemo pridržavali uputa, vjerujemo u naš zajednički uspjeh.
Da bismo to lakše postigli, podsjećamo:

  • Pažljivo pratite upute oko zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada
  • Koristite predviđene kante za odgovarajuću vrstu otpada
  • Poštujte raspored odvoza – nećemo preuzeti otpad koji nije predviđen po rasporedu
  • Kantu za odvoz postavite uz rub javne površine tako da ne ometa promet i to najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza
  • (možete ih postaviti i prethodnu večer od 22:00 sata)
  • Spremite kante nakon odvoza otpada što je prije moguće
  • Obavijestite nas o eventualnim problemima ili prekršajima
  • Obavijestite nas ako nije izvršena usluga odvoza otpada