Skip to main content

Vodič za recikliranje u kućanstvu

Niz postupaka kojima i vi možete doprinjeti smanjenju količine smeća:

Reducirajte/smanjite potrošnju i nastajanje otpada

 • Kupujte samo one stvari koje vam zaista potrebne, dobro razmislite pri svakoj kupovini da li su vam sve te stvari koje želite kupiti zaista potrebne
 • Koristite ponovo iskoristive platnene vrećice i posude kada odlazite u kupovinu ili putujete
 • Izaberite proizvode koji su u povratnoj ambalaži ili koji su ponovo iskoristivi
 • Izbjegavajte artikle koji su zasebno pakirani, za gotovu hranu ponesite vlastite posude kako biste izbjegli korištenje jednokratnih plastičnih
 • Izbjegavajte flaširanu vodu, zato što je skuplja i zato što njenom konzumacijom generiramo velike količine plastičnog otpada. Na posao, u školu i u vrtić ili izlet ponesite vodu u vlastitim bocama, koje možete ponovno napuniti. Voda je zdravija ako ju držite u staklenoj ili aluminijsko boci, a takve boce mogu se trajno koristiti
 • Smanjite količinu otpadnog papira tako da printate obostrano
 • Poklonite drugome stvari koje više ne želite, umjesto da ih bacite
 • Zalijepite na poštanski sandučić oznaku da ne želite primati neželjenu poštu, npr. reklamne letke, na taj način smanjujemo količinu otpadnog papira
 • Kupujte netoksične proizvode i višenamjenska sredstva za čiščenje kako bismo reducirali količinu opasnog otpada i manje zagađivali okoliš

Provjerite što sve možete Reciklirati

Pogledajte na karti gdje se nalaze reciklažna dvorišta na otoku Krku, posjetite ono koje je u vašoj blizini i saznajte što se sve može tamo odlagati. 
U vašim ulicama nalaze se 3 vrste kontejnera, žuti za odlaganje plastike i metala, plavi za papir i karton i sivi za staklo, dok u vašim domaćinstvima posjedujete 2 vrste kanti, smeđu za bio otpad i zelenu za nerazvrstani komunalni otpad (u starim gradskim centrima, apartmanskim ili stambenim zgradama i sl. smeđa i zelena kanta su i dalje na ulici u sklopu seta ili u zajedničkom dvorištu) 

Sada kada znate koje sve predmete možete reciklirati:

 • Pronađite prigodno mjesto u vašem domu ili dvorištu gdje možete odložiti kante za odvojeno prikupljanje otpada 
 • U svojem domu kantice za otpad možete organizirano posložiti u kuhnjske elemente ili pokraj njih, kako bi vam uvijek bile nadohvat ruke
 • Površina na balkonu ili terasi također je prigodna za odlaganje kantica za otpad
 • Ovdje možete pogledati više mogućih rješenja kako organizirati odvajanje otpada u kući ili stanu: na balkonu, u kuhinji, u elementima...
 • Pobrinite se da potaknete sve ukućane u vašem domaćinstvu da razmisle o svakom predmetu mogu li ga ponovo upotrijebiti ili reciklirati prije nego ga odluče baciti

Reciklirajte na kućnom pragu

Kante za odvojeno prikupljanje otpada nalaze se na nekoliko pozicija u svakoj ulici u svim mjestima na otoku Krku. Stanovnicima grada Krka i Punta dodjeljeni su vlastiti setovi za odlaganje mješanog, bio i zelenog otpada, svim ostalima bit će dodjeljeni ove godine.Ukoliko odvojeno prikupljate i reciklirate otpad, na tome vam zahvaljujemo, ukoliko ne, pozivamo vas da počnete! Za to imate sve uvijete, potrebno je samo malo dobre volje!

 • Provjerite važne datume 
  Saznajte kojeg dana u tjednu se u vašem mjestu prikuplja određena vrsta otpada. U svim mjestima otpad se prikuplja svaki tjedan. Označite na kalendaru te dane u tjednu ili zatražite od komnalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. raspored prikupljanja otpada u vašem mjestu. Također potrebne informacije vezane uz isto, možete saznati na našim web stranicama.

Učinite recikliranje još lakšim

Ovdje su navedeni neki od korisnih savjeta koji vam mogu biti od pomoći pri odvajanju i recikliranju otpada: 

 • Određene predmeti moraju biti isprani prije nego ih odložite za recikliranje, kao što su npr. staklene boce ili posude, stoga ih prije odlaganja isperite. Za to ponekad možete iskoristiti vodu koju ste prethodno iskoristili za pranje posuđa ili pranje povrća za pripremu ručka.
 • Držite u svojem domu kantice za odvojeno prikupljanje plastike, papira ili stakla, blizu kante za bio ili mješani otpad, tako da možete iznjeti bio i nerazvrstani otpad na ulicu i reciklirati u isto vrijeme
 • Možete učiniti odvajanje otpada i recikliranje djelom vaše svakotjedne rutine. Prilikom odlaska u trgovinu, možete odložiti otpad u svoj ulici u za to predviđene spremnike.