Skip to main content
Recikliranje

Hijerarhija gospodarenja i postupanja s otpadom: Pravilo 3R

Reduce, reuse, recycle 3R – Smanjiti, ponovo iskoristiti, reciklirati

  • Reducirajte/Smanjite nepotrebnu potrošnju i time spriječite nastanak nove generacije otpada. 
  • Ponovno iskoristite svaki predmet koji možete ili ga prosljedite osobi ili ustanovi koja ga može iskoristiti.
  • Reciklirajte ono što ostaje kao otpad, a bacajte u smeće samo ono što ne možemo reciklirati

Uvijek imajte na umu redosljed važnosti pravila 3R, tako je najvažnije REDUCIRATI nastanak nove generacije otpada. Idealno bi bilo kada bi toliko smanjli / reducirali potrošnju i nastajanje otpada  da nemamo otpada za recikliranje. Učinite TO svojim ciljem! Također, uvijek imajte na umu kružni koncept u ciklusu RECIKLIRANJA. Kako bi taj ciklus činio zaokruženu cjelinu, stvari i predmeti koje odlažete za recikliranje moraju vam se vratiti. Tako pri kupovini uvijek potražite proizvode koji su reciklirani, u suprotnome vi zapravo ne reciklirate.

Recikliranjem štedimo energiju, prostor za odlaganje otpada i prirodne resurse! Recikliranje kod kuće zahtjeva vrlo malo vremena, a pruža značajnu korist za ljude i okoliš!

Na otoku Krku odvojeno prikupljamo 45% otpada, a cilj nam je do 2020.g. odvojeno prikupljati 80%. Potrebno je da svatko od nas pridonosi na svoj način kako bismo zacrtani cilj i ostavarili. Odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada je pravi način na koji individualno možemo mjenjati stvari lokalno i globalno.