Skip to main content
Pelene

Zbrinjavanje pelena

Kako bismo izbjegli njihovo gomilanje u zelenoj kanti u domaćinstvu, svim korisnicima u sustavu zbrinjavanja otpada OD vrata DO vrata, nudimo mogućnost preuzimanja upotrijebljenih pelena, odloženih u zasebne vrećice.

Ispunjene, zatvorene vrećice odlažu se uz zelenu kantu na dan odvoza miješanog komunalnog otpada ili pelena.
Kada se vaša zaliha vrećica za pelene približi kraju, nazovite nas na tel. 051/654-666 i zatražite novi set vrećica.