Skip to main content
Pelene

Zbrinjavanje pelena

Kako bismo izbjegli njihovo gomilanje u zelenoj kanti u domaćinstvu, svim korisnicima u sustavu zbrinjavanja otpada OD vrata DO vrata, nudimo mogućnost preuzimanja upotrijebljenih pelena, odloženih u zasebne vrećice.

Ispunjene, zatvorene vrećice odlažu se uz zelenu kantu na dan odvoza miješanog komunalnog otpada.
Kada se vaša zaliha vrećica za pelene približi kraju, nazovite nas na tel. 051/654-600 i zatražite novi set vrećica.