Skip to main content
maskota ekotok

Maskota "Ekotok"

Kao komunalna tvrtka nadležna za gospodarenje otpadom na otoku Krku, iza sebe imamo već 12 godina rada na podizanju svijesti o važnosti produženog i ponovnog korištenja, oporabe, te recikliranja materijala. 

Tue, 01/24/2017 - 12:35

Pozadina

Kozumeristička odnosno potrošačka kultura, kojoj kao država i zajednica pripadamo, desetljećima je držala do tzv. linearne ekonomije koja se bazirala na kupnji novih predmeta, njihovom korištenju, i odbacivanju pri kraju njihovog vijeka korištenja. Uz skraćen vijek trajanja odjeće i elektroničkih uređaja, najveći problem predstavljaju predmeti čija je upotreba jednokratna – primjer tome su plastične boce napitaka i različite vrste papirnatih kutija. Istovremeno, povećana potreba za električnom energijom namirivana je energijom proizvedenom iz fosilnih goriva ili nuklearnom energijom. Oba su faktora dovodila do ubrzane degradacije okoliša, smanjene kvalitete zraka, ugrožene ravnoteže vode i oceana te do klimatskih promjena.

Nova ekonomija o kojoj danas govorimo jest cirkularna ekonomija, koja podrazumijeva vrijednosti koje mi i promičemo. Zahvaljujući više od desetljeća staroj viziji takvog svijeta, nalazimo se ispred ostatka Hrvatske po postignutim rezultatima o kojima govori statistika i povećana svijest lokalnog stanovništva. Sam rad na povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada nije nam dovoljan kako bi otok bio u potpunosti ekološki održiv, pa smo se posvetili energetici. Uz izgradnju fotonaponskih postrojenja i studije za vjetroelektrane, započeli smo i s nabavom električnih automobila, a jedan smo automobil, primjera radi, preradili iz klasičnog u električni.

 

Svrha maskote

S obzirom na to da cijeli rad na osvještavanju počinje od malih nogu i da institucionalni odgoj (u vrtićima i prvim razredima osnovne škole) između ostalog postoji i kao dopuna kućnom odgoju, veći se broj aktivnosti organizira upravo za najmlađe stanovnike. Bliska budućnost donosi i sve više radionica i inicijativa vezanih uz energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i eko vozila. Sve navedene aktivnosti dovesti će do većeg broja prezentacija

S tom je svrhom osmišljena ideja razvoja maskote s imenom koja će dati vizualni naglasak s porukom o aktivnostima tvrtke Ponikve Eko otok Krk. Cilj je da maskota, sa svojim izgledom i imenom, postane simbol incijativa u organizaciji Ponikve Eko otok Krk.

 

Natječaji i pobjednici

Pobjednička ideja s natječaja održanog u prvoj polovici 2016. godine odabrana je kao kombinacija geografskog oblika otoka Krka i oznaka koje strelicama upućuju na simbol recikliranja materijala i na cirkularnu ekonomiju općenito. Pobjednik Saša Lončarić odabrao je kombinaciju plave i zelene, boja koje su uobičajene u vizualizacijama ekološke tematike. Prvotni je natječaj predviđao i prijedlog imena maskote, no budući da prijedlog autora vizualnog dijela nije bio u skladu s vizijom maskote koja predstavlja otok, na jesen 2016. održan je novi natječaj, ovaj put samo za ime maskote.

Na natječaju je pobijedila Anastazija Franolić s prijedlogom «Ekotok». Njezin je prijedlog, prema odluci natječajnog povjerenstva, savršeno usklađen s vizualizacijom – u svojem imenu sadrži riječ «otok» koja dopunjuje crtež geografskog prikaza otoka, a ujedno sadrži i «tok» koji je «eko» i na taj način u najboljoj mogućoj mjeri predstavlja cirkularnu ekonomiju.