Skip to main content
Waste in Progress 2018

Ponikve jedine iz Hrvatske na svjetskom kongresu „Waste in progress“

Veliko priznaje krčkom modelu gospodarenja otpadom, ali i građanima Krka.

U organizaciji katalonske Vlade, u Gironi je održan međunarodni kongres posvećen problemu zbrinjavanja otpada u turizmu, na kojem su sudjelovali stručnjaci komunalne struke iz cijeloga svijeta. Kao primjer dobre prakse, pozivnicu za sudjelovanje dobile su i krčke Ponikve, jedine iz Hrvatske.

Sat, 03/03/2018 - 13:25

Čak 1200 stručnjaka iz komunalnog sektora sudjelovalo je na međunarodnom kongresu „Waste in progress“, održanom od 21. do 23. veljače u španjolskom gradu Gironi. Riječ je o 2. međunarodnom kongresu o zbrinjavanju komunalnoga otpada koji je organizirala katalonska Vlada, s naglaskom na zbrinjavanje otpada u turizmu. Kongres je bio zatvorenoga tipa i na njega se moglo doći samo s pozivnicom, a organizator je na to hvalevrijedno događanje pozvao predstavnike turističkih sredina iz svih krajeva svijeta, koje uspješno primjenjuju ekološki prihvatljive modele zbrinjavanja otpada. Kao jedine iz Hrvatske, u to odabrano društvo pozvane su i krčke Ponikve, čiji je tehnički direktor, Dejan Kosić, na skupu predstavio krčki model zbrinjavanja otpada.

Krk – primjer dobre prakse iz Hrvatske

- Nakon službenog otvaranja kongresa, ja sam bio prvi izlagač, a u 50 minuta, koliko sam imao na raspolaganju, predstavio sam naš model gospodarenja otpadom. Sudionicima kongresa naše je „priča“ bila osobito zanimljiva zbog činjenice da se u špici sezone broj ljudi na Krku poveća čak sedam puta, pa ih je zanimalo kako je s tolikim turistima i gostima riješeno pitanje razvrstavanja otpada, osobito u hotelima i kampovima. Istaknuo sam sve najvažnije aktivnosti koje smo realizirali u posljednjih 15 godina, kako bismo došli do  današnjih rezultata, tj. do 54% odvojeno prikupljenog otpada. Također sam napomenuo da je naš krajnji cilj da do 2020. godine postanemo otok s 0% otpada, a u tom kontekstu osvrnuo sam se i na kontinuirane edukativne akcije i nagradne programe koje Ponikve godinama provode, sa svrhom motivacije građana Krka, ali i naših gostiju. Tu prije svega mislim na besplatnu podjelu komposta, nagradne natječaje za najbolje eko radove, razne edukativno-ekološke akcije koje provodimo u vrtićima i školama, na akciju „Blue Bag“ u koju su uključeni i krčki turisti, na naše eko patrole koje su svakodnevno na terenu kako bi pomogle građanima, ali i mnoge druge programe, rekao je Dejan Kosić te dodao: - Nakon izlaganja uslijedila je zanimljiva rasprava, a kolege su se zanimali o detaljima našega modela. Zanimalo ih je, primjerice, kako rješavamo problem razvrstavanja otpada u hotelskih sobama, kako turisti reagiraju na promidžbene akcije u koje ih uključujemo, kako funkcionira sustav razvrstavanja otpada u kampovima i slično. Sve u svemu, vrlo sam zadovoljan našim sudjelovanjem na ovom kongresu jer je to bila izvrsna prilika i za promidžbu našega otoka kao atraktivne turističke destinacije koja, podsjećam, ostvaruje respektabilnih 5,1% ukupnoga turističkog prometa Hrvatske, istaknuo je Kosić.

Waste in Progress 2018

Krk i Ponikve među elitom

Tijekom tri dana trajanja kongresa, predstavljeno je osam primjera dobre prakse iz cijeloga svijeta, pet regija i tri manifestacije, u kojima je gospodarenje komunalnim otpadom postiglo ponajbolje rezultate. Tako je, pored otoka Krka, predstavljen i Val di Fiemme (Italija), poznato skijaško odredište u srcu Dolomita, u kojem se održava i utrka skijaškoga Svjetskog kupa, a koji razvrstava 86% otpada, kao i Taipei (Taiwan), grad s više od sedam milijuna posjetitelja na godinu, koji razvrstava 67% otpada. Predstavljen je i Tortoli (Italija), turistički grad na obali Sardinije, u kojem se tijekom sezone utrostruči broj ljudi, ali ipak uspijevaju razvrstavati 82% otpada. Također je predstavljena i općina Sant Llorenc des Cardossar (Mallorca, Španjolska), koja ima izvrsne rezultate u razvrstavanju otpada u hotelima, a ukupno razvrstava 56% otpada. Od velikih manifestacija predstavljen je Giro d'Italia koji je od 2015. uključen u projekt „Green Ride“ koji promiče pravilno odvajanje otpada proizvedenog tijekom utrke i već su na 89% razvrstavanja. Zanimanje je privuklo i izlaganje o The Walt Disney Company (SAD). Ta je kompanija osvojila nekoliko nacionalnih nagrada za upravljanje otpadom u njezinim tematskim parkovima, a zajedno sa svojim hotelima i restoranima, odvaja 40-60% otpada. Naposljetku, predstavljen je i model zbrinjavanja otpada na Oktoberfestu (Njemačka), megamanifestaciji koju svake godine posjeti više od šest milijuna ljudi i na kojoj se popije više od 7,5 milijuna litara piva.

– Sve su to primjeri uspješnih modela prikupljanja otpada koji i u svjetskim okvirima zaslužuju pohvale. Naći se u takvom društvu velika je čast i priznanje našoj lokalnoj zajednici, prije svega građanima otoka Krka, bez čije suradnje Ponikve ne bi mogle biti toliko uspješne u realizaciji našeg sustava prikupljanja otpada. Možemo svi zajedno biti ponosni što smo prepoznati kao uzorna sredina. Potvrda je to da na Krku radimo dobre stvari i prema svjetskim standardima. I naši građani mogu biti zadovoljni što su prepoznati kao odgovorna i ekološki osviještena zajednica koja je svjesna važnosti očuvanja ekoloških vrijednosti i poticanja održivog razvoja. Zadovoljni smo i mi u Ponikvama, a ovo priznanje bit će nam poticaj za daljnje unapređivanje našega sustava gospodarenja otpadom. Cilj nam je, podsjećam, do 2020. godine dostići 80%-tno razvrstavanje, naglasio je Kosić.

Dean Kosić

Apostrofirani izazovi struke

Pored stručnjaka iz komunalnog sektora, kongres u Španjolskoj okupio je i predstavnike 26  tvrtki, specijaliziranih za selekciju otpada, koje su predstavile svoja specijalizirana rješenja za trenutačne, ali i buduće izazove u gospodarenju otpadom. Na kongresu su bili i stručnjaci za kreativne procese koji mogu pridonijeti povećanju učinkovitosti sustava, kao i politički dužnosnici koji su izravno odgovorni za implementaciju ekološki prihvatljivih sustava gospodarenja otpadom u svojim regijama. Kroz stručne radionice i forum inovacija predstavljeni su projekti koji mogu pridonijeti bržoj realizaciji ciljeva i rezultata recikliranja, kao i neka inovativna rješenja na području gospodarenja komunalnim otpadom. Naime, kao što je poznato, ciljevi i rokovi recikliranja određeni su europskim direktivama o gospodarenju otpadom, a države članice moraju raditi na usklađenosti tih ciljeva sa svojim strategijama i modelima, kojima će prevladati neučinkovite sustave i stvoriti planove, primjerene izazovima budućnosti.  U tom smislu na kongresu je posebna pozornost posvećena provedbenim strategijama za upravljanje komunalnim otpadom u razdobljima vršne opterećenosti regija, kada je u njima najveći broj posjetitelja, kao i povećanju učinkovitosti turističkoga sektora u pravilnom postupanju s otpadom, a isto tako govorilo se i o postizavanju političkog i društvenog konsenzusa o pitanju najučinkovitijih modela gospodarenja otpadom u turizmu.

– Za nas na otoku Krku posebno zanimljive i korisne bile su teme kao što je stabiliziranje troškova povezanih s upravljanjem komunalnim otpadom u turističkim regijama, u srcu sezone, kao i ideja o poticanju odvajanja otpada na izvoru, tj. mjestu nastanka, što je usko povezano s promjenama navika i percepcije korisnika. Općenito, izložene su mnoge inovativne ideje koje i nama na Krku mogu biti poticaj za poboljšanja našega sustava i zato mi je drago da smo i mi bili dio tog važnog kongresa, ističe Kosić. 

Poziv za Europski parlament i Berlin

Nastup na kongresu u Gironi nije bio slučajan. Naime, Ponikve su već godinama prisutne na međunarodnoj sceni, sudjeluju na raznim stručnim skupovima i forumima, što je jasan pokazatelj da je i svjetska stručna javnost prepoznala kvalitetu komunalnih projekata koji se provode na otoku Krku.

Već u travnju Ponikve bi trebale sudjelovati i na međunarodnoj konferenciji „Prema kružnoj ekonomiji i održivom turizmu na otocima“, koja će se održati u Europskom parlamentu u Briselu, a svrha joj je jačanje suradnje otoka i regija pri rješavanju problema otpada na kopnu i u moru te održivi turizam na otocima. U svibnju će se pak, u organizaciji njemačke Agencije za zaštitu okoliša, u Minhenu održati konferencija o tehnologijama upravljanja otpadom, u sklopu „Sajma za upravljanje vodama, kanalizacijom, otpadom i sirovinama“. Na tom će se sajmu predstaviti rezultati postignuti u Bugarskoj, Iranu, Turskoj i Hrvatskoj, a Ponikve su pozvane da predstave svoja postignuća na tom polju, kao i potencijale u sektoru otpada na razini Hrvatske.

Waste in Progress 2018Waste in Progress 2018Waste in Progress 2018Waste in Progress 2018