Skip to main content

Primjeri nerazvrstavanja otpada

Turistička je sezona u punom jeku što znači da se povećava pritisak na sve službe Ponikve zbog drastičnog povećanja broja korisnika naših usluga na otoku. Nažalost, ponavljaju se situacije iz prošlih godina pa se još uvijek brojni neodgovorni pojedinci i dalje oglušuju na obavezu razvrstavanja otpada koji smo unaprijedili uvođenjem novog sustava ”od vrata do vrata”. 

Mon, 07/18/2016 - 13:05

Ovakvi će ”građani” biti anonimni sve dok se ulične kante nalaze na javnim površinama, a jedino individualni pristup svakom domaćinstvu omogućuje kontrolu razvrstavanja. U prvom slučaju fotografije jasno prikazuju da su žuta, plava, smeđa i siva kanta prazne, a zelena prepuna miješanog i nerazvrstanog otpada.

U drugom slučaju, u zelenoj kanti nalazi se sušilo za robu, koje se odlaže na reciklažno dvorište, a ne u zelenu kantu. Reciklažno dvorište radi svakim danom, osim nedjelje, a za veće količine otpada može se jednim pozivom naručiti kontejner. Na toj istoj kanti visi vrećica s bio otpadom, a odmah pored nje nalazi se smeđa kanta za bio otpad. Podsjećamo da je razvrstavanje vlastitog kućnog otpada malo truda i posla za svakog od nas, a veliki doprinos za zajednicu i okoliš, a prema EU direktivama postala je i zakonska obaveza koju je RH potpisala.

otpad ponikveotpad ponikvekante, ponikve, otpad,